Loading…

Regulamin

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej
Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Czym jest sukces?

22-23 września 2017 r., Łódź

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Rejestracja oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Opłata za uczestnictwo jest określona w cenniku i obejmuje udział w dwóch dniach Konferencji, bez możliwości podziału opłaty za udział w pierwszym lub drugim dniu Konferencji.
 3. Studenci I (studia licencjackie), II (studia magisterskie) i III (studia doktoranckie) stopnia są zobowiązani do przedstawienia ważnej legitymacji studenckiej uprawniającej do zniżki określonej w cenniku. Zniżka nie przysługuje studentom studiów podyplomowych. 
 4. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy, uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na podany w formularzu adres e-mail, wraz z informacją zawierającą numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
 5. Opłatę za uczestnictwo należy uregulować w przeciągu 3 dni od momentu akceptacji zgłoszenia, na numer konta: 11 1240 3028 1111 0010 7347 5177 z odpowiednim dopiskiem, w przeciwnym razie formularz uczestnika zostanie odrzucony.
 6. Po wpisaniu przez uczestnika danych do faktury nie będzie możliwości ich zmiany.
 7. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 7 sierpnia do 15 września 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub wydłużenia rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej Konferencji.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana. Zakupiony bilet można przekazać innej osobie - informując o tym Organizatora. 
 1.  WARSZTATY
 1. Wybór warsztatu w toku rejestracji następuje poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym, jest jednorazowy i nie podlega modyfikacji.
 2. O pierwszeństwie zapisów na wybrane warsztaty decyduje kolejność wnoszenia opłaty konferencyjnej.

III. ORGANIZATOR

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, niektóre tematy wystąpień lub warsztatów mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach w programie uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Konferencji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrując się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla celów organizacji Konferencji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 1. PRZEPIS KOŃCOWY

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.