Loading…

Wykłady

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":1,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"39B07790-25CC-4594-B4F3-69B40152BADF_1503589017828","entry_point":"create_flow_fte","photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"width":1536,"source":"editor","origin":"gallery","height":2048,"subsource":"done_button","total_editor_time":33,"brushes_used":0}

Katarzyna Ramirez, Piotr Pilipczuk

Opis wykładu:

Coachowie, doradcy, trenerzy coraz częściej zderzają się z poczuciem odpowiedzialności za sukces Klienta.  Podczas naszego wystąpienia chcemy pokazać jakie elementy systemu wsparcia warto uwzględnić aby proces był przeprowadzony najbardziej efektywnie i aby Klient rzeczywiście sam przechodził swój proces rozwoju.

Podczas wystąpienia Uczestnicy dowiedzą się:

–       gdzie przebiega granica odpowiedzialności Klienta i Coacha w procesie coachingu, doradztwa

–        jak Coach może odpowiedzieć na potrzeby Klienta,

–        jakie są trzy perspektywy postrzegania sukcesu przez Klienta oraz siedem poziomów motywacji dopasowanych do tych perspektyw.

Wszyscy Uczestnicy będą mieli okazję do osobistego doświadczania omawianych tematów w ćwiczeniach z użyciem autorskich metod.

Bio prowadzących:

dr Katarzyna Ramirez

Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany Business Coach International Coaching Community. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony manager. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, członek zespołu Centrum Coachingu ALK. Wykładowca coachingu  w Uniwersytecie SWPS. KONTAKT: kramirez@valeusteam.pl

Piotr Pilipczuk

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Twórca  i właściciel pierwszej w Polsce szkoły coachingu z międzynarodową certyfikacją. Pomysłodawca i twórca Izby Coachingu w Polsce. Członek Rady Grandparentingowej Izby Coachingu. Master  of art NLP. Executive coach, trener, mentor, doradca biznesu. Wykładowca coachingu w Politechnice Łódzkiej. KONTAKT:ppilipczuk@valeusteam.pl

1502208651147

Joanna Czarnecka

Opis: Według dr Noni Hofner istnieją 3 hamulce rozwoju determinujące w dużej mierze naszą
skuteczność, sukces i satysfakcję z życia. Są nimi: FIKSACJA w towarzystwie TCHÓRZOSTWA i
LENISTWA.
Jak je niwelować? Jak wykorzystywać ich uśpiony potencjał do budowania poczucia możliwości,
zasobności i sukcesu?
Czy da się poprzez humor i życzliwą karykaturę świata przekonań zmienić strategię porażki na
strategie sukcesu?
Jaki wpływ ma na nas nastawienie i dlaczego emocjonalne decyzje są trwalsze od logicznych? na te i
inne pytania związane z blokadami rozwoju poszukamy wspólnie odpowiedzi tak by sukces nie był
tylko mrzonką…. Podstawą do tych rozważań będzie dla nas metodyka i dorobek badawczy osób
pracujących Stylem Prowokatywnym w coachingu i terapii.

Notka bio:
Dyrektor Izba Coachingu Oddział Mazowiecki
Członek Izby Coachingu
Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu.
Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i
propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej,
handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z
zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii
Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z
uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz
wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w
biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury
organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty
rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej,
psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą
specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem
u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i
małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii
wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i
rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo – leczniczą w
rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod
pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami,
komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów
terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.
kontakt:
joanna.czarnecka@ic.org.pl
tel. 535 006 846

Start

1502208353536

Monika Madejska

Opis wykładu: „Feel the FLOW in your life, czyli jak pracować w zgodzie ze sobą”
Opis: Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Nigdy nie było i nie będzie nikogo takiego jak Ty. Masz swoje
indywidualne preferencje i predyspozycje zawodowe. Masz swoje unikalne DNA motywacyjne.
Istnieją rzeczy, które dodają Ci energii i takie, które ją zabierają. Jest tylko jedno życie, które może
dać Ci szczęście – życie w zgodzie z Tobą, na Twoich zasadach i w oparciu o Twoje mocne strony.
Jak rozpoznać się w tym, co jest Twoje, i na czym powinieneś budować swoje życie zawodowe, a co
warto odpuścić? Jak trzymać się własnego stylu życia w świecie tysiąca możliwości i kulturowej presji
na sukces? W jaki sposób zorganizować swoje życie zawodowe, aby dawało Ci maksymalną
satysfakcję i pozwalało doświadczać stanu “flow”?
Bio: Ekspert w dziedzinie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Sama po 8
latach pracy bez wytchnienia, doświadczyła syndromu wypalenia zawodowego. Porzuciła karierę
menedżerską i od kilku lat uczy się prowadzić zrównoważone życie oraz pomaga innym odnaleźć
work-life balance.
Ukończyła zarządzanie projektami na SGH, jest akredytowanym konsultantem Harrison Assessment,
certyfikowanym trenerem, dyplomowanym coachem. Jest współfundatorką fundacji Slowlajf –
Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowemu oraz wielu innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju
osobistego. Fascynują ją ludzie, ich różnorodność i talenty.
W Coraz Lepszej Firmie pomaga przedsiębiorcom odkrywać ich mocne strony i na ich bazie budować
skuteczną firmę. Doradza również w rekrutacji i dopasowywaniu pracy do indywidualnych potrzeb i
predyspozycji danej osoby.

1501004315355

Tomasz Czapla

Opis wykładu:

Bio: Wykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz zarządzania strategicznego. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej współpracował z wieloma klientami i instytucjami będąc odpowiedzialny za prowadzenie licznych projektów doradczych w takich obszarach jak: tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie system ów ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza kultury organizacyjnej. Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu. Pracę doktorską napisał z dziedziny zarządzania strategicznego. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Aktualnie Kierownik Katedry Zarządzania oraz Prodziekan ds. Studenckich i programowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami. Prowadził projekty i szkolenia między innymi dla: Bel Polska; Budo-Hurt; PTK Centertel; Centralny Zarząd Poczty Polskiej; Ceri; Eden Springs; Frantschach Świecie; Lafarge Polska; Lek Polska (Sandoz Polska); Mahle Polska; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Nivea Polska; Parker Hanifin Polska; MPK Łódź; PARP; PGE; Philips Lighting Pabianice; Pilkington Polska; PKO BP; PKP; Polfa Pabianice; Polkomtel; Pollena Ewa; Polsnack; PSE; Rentsch Polska; Rosti Polska; Sapa Poland; Schindler Polska; Urząd Miasta Łodzi, Variaex; Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen.

1501004697708

Robert Kozielski

Opis wykładu: „Sukces w nowych czasach- co mają wspólnego fioletowa krowa, błękitny ocean i czarne łabędzie?”
Opis: Jeśli prawdą jest, że w ciągu zaledwie 60 min tylko jedna porządnie zinformatyzowana firma tworzy 167 razy więcej danych niż posiada cała Biblioteka Kongresu USA, a w ciągu ostatnich lat czas tworzenia nowych produktów skrócił się prawie o połowę z 42 do 24 miesięcy, to może to oznaczać, że czasy stabilności i przejrzystości to już przeszłość, a organizacje, w których pracujemy, są źródłem niejasności i paradoksu. W szczególny sposób dotyczy to zachowań klientów. Jeśli prawdą jest, że w ostatnich dwóch latach powstało 90% danych, które zostały wytworzone w całej historii naszej planety a firma, która powstała 5 lata temu dzisiaj warta jest ponad 16 miliardów dolarów to pojawia się pytanie o to czy tradycyjne reguły biznesu wciąż są obowiązujące? Podczas spotkanie spróbujemy odpowiedzieć więc na pytanie jakie są współcześnie obowiązuje źródła sukcesu, które pozwoliły osiągnąć sukces małych i większym nieco firmom w ostatnich 20 latach. Jaka jest w tym rola lidera a jaka kultury organizacyjnej i jak to się przekłada na kapitalizacje rynkową?

Bio: Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta (USA, Willamette University) oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał tytuł Chartered Marketer wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie – największą i najstarszą na świecie instytucję szkoleniowo-konsultingową specjalizująca się w dziedzinie marketingu. Dyrektor Polsko-Amerykańskiego centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Doradczej („Advisory Board”) Minot State Universoty, USA.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadził wykłady i warsztaty szkoleniowe na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, studiach Executive MBA organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z University of Illinois. Odbywał staże naukowe, prowadził wykłady i programy badawcze między innymi na uniwersytetach: Maryland (USA), Lund (Szwecja), Edynburg (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania), Univrsity of Kelanyia (Sri Lanka). Wygłaszał referaty, prezentacje, a także uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach w Polsce i za granicą.

W 1999 roku stworzył pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny The Chartered Institute of Marketing (CIM). Od tego czasu miał zaszczyt i przyjemność pracować z prawie 800 menedżerami, wpierając ich wysiłki w uzyskaniu prestiżowego dyplomu The Chartered Institute of Marketing. Dziewięć lat temu (2004) założył firmę questus, która jest obecnie największym w Polsce akredytowanym Centrum Instytutu Londyńskiego. questus jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który prowadzi programy przygotowujące do egzaminów w całym kraju (Warszawa, Kraków, Łódź, Trójmiasto).

W ciągu dwudziestoletniej pracy szkoleniowo-konsultacyjnej autor pracował między innymi z takimi firmami jak Unilever, Microsoft, Hewlett-Packard, Merck, Danone, Johnson&Johnson, Bayer, mBank, Aflofarm, Tubądzin, Polpharma, Merck, Abbott, LOTOS i inne. Pracował także w Zarządzie Grupy Kapitałowej REDAN. Był członkiem Rad Nadzorczych GK REDAN S.A., CAM Media S.A. Członek Rady Fundacji „Happy Kids”, która buduje i opiekuje się rodzinnymi domami dziecka.

Robert Kozielski specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji. Autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów z zakresu działalności rynkowej, wydawanych w Polsce i za granicą. Pod jego redakcją ukazała się między innymi książka „Wskaźniki marketingowe”, która była pierwszą tego typu publikacja na świecie, wyprzedzając takie ośrodki jak na przykład Wharton Business School (University of Pennsylvania). Ponadto jest autorem bądź współautorem takich książek jak „Determinanty sukcesu organizacji”, „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy”, „Reklama a zdolność konkurencyjna polskich przedsiębiorstw” i inne. Ostatnia jego książka „Biznes nowych możliwości” uznana została za najlepszą książkę ze sfery strategii biznesu w 2012 roku, a w 2017 roku ukazała się w Londynie jego książka „Understanding the New Business Paradigm in Eastern Europe – Lessons on Building a Successful Small Business”.

1501005915348

Paulina Kwiatkowska – Chylińska

Opis wykładu: Zawód artysty jest specyficzny. Charakteryzuje się m.in. jednoczesnym zatrudnieniem w wielu miejscach, często niskim i nieregularnym wynagrodzeniem, brakiem satysfakcjonującego popytu na pracę artysty, czy nawet brakiem gwarancji przychodów na poziomie zapewniających bezpieczeństwo socjalne. Osiągnięcie sukcesu w takich warunkach może okazać się trudniejsze, niż w sytuacji osoby pracującej na etacie. Ponadto samo pojęcie sukcesu dla artysty może odbiegać od wyznaczników sukcesu deklarowanych przez pracowników nie bazujących w swojej pracy na twórczości.

Czym zatem jest sukces w zawodzie artysty? Jaka rolę pełni w rozwoju jego kariery? I wreszcie w jaki sposób współpraca artysty i coacha wpływa na osiąganie sukcesu twórcy? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas prelekcji. W czasie wystąpienia zaprezentuję wyniki analizy literatury i własnej praktyki artcoachingowej.

Bio: Artcoach i trener I stopnia. Założycielka SumaSum ART+ Coaching. Absolwentka edukacji dorosłych oraz zarządzania biznesem, a także doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu kompetencjami artystów zatrudnionych w sektorze kreatywnym. Prowadzi indywidualne procesy artcoachingowe i warsztaty rozwoju osobistego z artystami wielu dziedzin m.in. muzykami, aktorami, designerami, malarzami. Współpracowała m.in. z Fashionphilosophy Fashionweek Poland, Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku, DPG Brandenburg, Szkołą Muzyki w Warszawie.

1501003947958

Marta Kaim

Opis wykładu: Wiara w siebie to fundament od którego wszystko się zaczyna. Pomaga odkryć swoje wartości oraz wyzwala emocje, które są dźwignią w skutecznym działaniu. Wpływa na sposób w jaki prowadzimy i rozwijamy nasz biznes. Podczas wykładu przekonasz się o sile naszych wartości. Zrozumiesz w jaki sposób wpływają one na proces coachingowy oraz co wspólnego mają ze skuteczną realizacją celów. Doświadczysz siły emocji, metafory i wizualizacji. Przekonasz się, że praktyczna wiedza merytoryczna może zostać przedstawiona w ciekawy i pełen pozytywnej energii sposób.

Bio: Coach i mentor ICF. Trenerka rozwoju osobistego, twórczyni skutecznych programów mentoringowych dla kobiet Jesteś ważna i Jesteś ważna w biznesie. Autorka trzech książek. Kobieta przesiębiorcza, która inspiruje innych do skutecznego działania z lekkością. Twórczyni metody Trójkąt Mocy i Kart Mocy „Odkryj to, co ważne”.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunku Socjologia: komunikacja społeczna i badanie rynku oraz Wyższej Szkoły Bankowej, gdzie ukończyłam Psychologię w Biznesie. Studiowałam Psychologię Zorientowaną na Proces oraz Coaching w Instytucie Psychologii Procesu. Cały czas się rozwijam i kontynuuję moją edukację. Uczyłam się u światowej sławy autorytetów z obszarów rozwoju osobistego i psychologii m.in. Anthony Robbins, Jacke Canfield, Arnold Mindell.

1501604064908

Lidia D. Czarkowska

Opis wykładu: „Sukces czy Spełnienie? Osobisty system wartości wobec obowiązujących wzorców społecznych”
Opis: Rozluźnienie rodzinnych i lokalnych więzi społecznych, otwarta struktura stratyfikacyjna oraz upowszechnienie medialnych wzorców „sukcesu”, które będąc wszechobecne w mass mediach i Internecie wzbudzają bardzo wysokie, często nieadekwatne, aspiracje. Wzorce te promują w naszej polskiej świadomości zbiorowej przekonania, że „jesteś twórcą swojego życia”, jeśli wystarczająco mocno chcesz, to „wszystko możesz”, świat stoi otworem, „wszystko jest dostępne”, a przynajmniej oferowane wirtualnie na „wyciągnięcie palca na klawiaturze” tak, że tylko od osobistej determinacji zależy sukces, bo przecież „jesteś zwycięzcą”, a „spektrum życiowych wyborów jest ograniczone jedynie twoją własną wyobraźnią”.

Wydawać by się mogło, że na pytanie: „Czy samodzielnie kierujesz swoim życiem?” zdecydowana większość pokolenia Y i pokolenia C odpowie: „Tak, oczywiście!!!”. Jednak, czy aby na pewno? Przy nadmiarze potencjalnie dostępnych opcji do wyboru i przy jednoczesnym braku klarownych reguł i kryteriów podejmowania decyzji, na skalę społeczną pojawia się anomia, a na skalę jednostkową – rodzi się frustracja, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do decyzyjnego paraliżu.

Jak coaching może wspierać człowieka w dążeniu do prawdziwego spełnienia i czym różni się to od „bycia człowiekiem sukcesu”? jaka jest cena sukcesu i czy daje on poczucie szczęścia? Jakie pytania warto sobie (i klientom) zadać, aby móc odważnie podążać własną, unikalną ścieżką w kierunku pełnego dobrostanu?

Zapraszam na wykład, podczas którego nie tylko zachęcę do autorefleksji, ale także podzielę się narzędziami coachingowym do pracy z klientem w obszarze poczucia spełnienia.

Bio: Psycholog, socjolog i pedagog; Konsultant, trener, coach i superwizor.

Dyrektor Instytutu Jakości Życia (Quality of Life Institute), Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach MBA w ALK i PAN.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautorka 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

Poza pracą naukową od 20 lat aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów.

1501002069544

Joanna Chmura

Opis wykładu: Robienie rzeczy odważnych w życiu osobistym czy zawodowym jest ryzykowne, niepewne oraz pełne sprzecznych emocji. Dodatkowo, o czym często wolimy nie myśleć, podejmowanie odważnych zadań, realizowanie odważnych projektów czy odważne wchodzenie w relacje, niosą ze sobą ryzyko porażki. Taka już natura odwagi, że ma w swoją definicję wpisaną możliwość niepowodzenia, bo inaczej po co by nam ona była, gdyby wynik z góry był przesądzony na naszą korzyść? Zatem jeśli chcemy w swoim życiu więcej odwagi, to niezbędnym jest nam nauczyć się, jak przechodzić przez niepowodzenia. Wzmacnianie zdolności do podnoszenia się po błędach daje wiarę, że cokolwiek wydarzy się na naszej drodze życia, będziemy potrafili sobie z tym poradzić. Porażki nie są przyjemne i pewnie nigdy nie będą ale jeśli będziemy potrafili poradzić sobie z emocjami, krytykiem wewnętrznym i nieuchronną oceną innych, które im towarzyszą, to będziemy potrafili zbudować potężną siłę na tym, co chciało nam tę siłę odebrać. Innymi słowy ten wykład to wykład o budowaniu siły tam, gdzie kusi, żeby się poddać.

Bio: JOANNA CHMURA ACC ICF, Daring Way™ & Rising Strong™ Certified Facilitator

Trener, z wykształcenia psycholog, realizuje projekty szkoleniowo-coachingowe w Polsce, Europie oraz USA. Po kilkunastoletniej zwycięskiej walce z zaburzeniami jedzenia postanowiła zawodowo zająć się tematem wstydu, czyli lękiem przed tym, jak odbierają nas inni oraz odwagą do podnoszenia się po porażkach. Pracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w zakresie poczucia własnej wartości, odwagi oraz autentyczności. Uczennica dr Brené Brown. Jako jedna z dwóch osób w Polsce w swojej praktyce wykorzystuje m.in. modele „The Daring Way™” i „Rising Strong™, stworzone przez autorkę „Darów niedoskonałości” i „Z wielką odwagą”. A od stycznia 2017 jako jedyna osoba z Europy, w odpowiedzi na zaproszenie samej Brené Brown należy do jej zespołu 15 facylitatorów programu rozwoju przywództwa “Brave Leaders™”.

1501001351465

Jarosław Bieniecki

Opis wykładu: Wszechobecna łatwość dostępu do wszystkiego skonfrontowana z podziwem dla osób podejmujących wyzwania. Wyzwania jako źródło inspiracji, siły i rozwoju. Runmageddon jako platforma do zmian życiowych. Wielkie cele/wizje jako kierunek do podtrzymania motywacji i radości życia. Powiązanie poczucia sensu podejmowanych działań i zaangażowania w nie.

Bio: Twórca i Prezes Runmageddonu – największej i najmodniejszej inicjatywy w polskim sporcie amatorskim (ponad 50 tys. uczestników w 2017 r)

Założył z bratem Bieg Rzeźnika, 80-kilometrową przeprawę przez Bieszczady, od 10-u lat tytułowany najlepszym biegiem górskim w Polsce

9 lat kariery w korporacjach.

Kariera:

Dyrektor Operacyjny na Europę (Webinterpret),

Konsultant (McKinsey)

Dyrektor Dep. Strategii (Energa-Obrót)

Dyrektor Dep. Sprzedaży i Inwestycji (TP TELTECH, Grupa TP-Orange)

Kierownik Wydziały Zarządzania Zmianą, Dyrektor Projektu połączenia struktur B2B TP i Orange

Przez 7 lat wyczynowo trenował biegi długodystansowe, w tym czasie dorobił się 6 medali Mistrzostw Polski na 3km i 5km

Od ponad dwóch lat występuje jako mówca inspiracyjny

Autor książki „Runmageddon, czyli bierz z życia więcej”

1501000349928

Celestyna D.Osiak

Opis wykładu: Dlaczego sukces idzie zygzakiem? Co jest kluczem do wytrwałości? Po co Ci sukces? Dlaczego czasem warto przystanąć na swojej drodze do sukcesu? Co zapewni Ci sukces długofalowy?

Na te pytania znajdziesz odpowiedzi na wykładzie MEANDRY SUKCESU.

Bio: Celestyna D. Osiak – Certyfikowany coach z 9 – letnim stażem pracy z klientami. Certyfikowany Soul Coach SC-42 oraz Trener Soul Coachingu® Pracuje z kobietami przedsiębiorczymi na poziomie rozwoju biznesu oraz rozwoju osobistego. Jej 20-letnie doświadczeni w prowadzeniu własnej firmy wykorzystuje w coachingu i mentoringu dla kobiet biznesu. Dzięki pracy z nią jej klientki zaczynają pracować mniej i zarabiać więcej, jednocześnie osiągając większe szczęście i spełnienie na głębokim poziomie. Certyfikowany Sacred Money Archetype Coach oraz Money Breakthrough Method Coach.

20525331_1257469557713660_2113474182130604865_n

Beata Gumińska – Wojtczak

Opis wykładu: „Coach – to nie zawód – to styl życia, czyli moja droga do SUKCESU”

Opis: Coach to towarzysz podróży, który podąża krok za człowiekiem, cierpliwie słucha i czasem szepnie coś spokojnie do ucha, czasem przeczyta inspirującą historię. To osoba ustalająca i prowadząca proces tak, aby manager, pracownik lub po prostu człowiek podejmując się jakiegoś zadania osiągnął SUKCES. Ale czy możliwe jest, aby coach towarzyszył w podróży do SUKCES sam jego nie zaznając? Jak zaznać sukces w zawodzie coacha? Jak odkryć co nas wyróżnia i jak zbudować własny autorytet na rynku coachingowym?

O tym, i nie tylko porozmawiamy podczas spotkania. A ponadto opowiem dlaczego tak szczególnie ważny jest w dzisiejszych czasach profesjonalizm coachingu poprzez budowanie własnego autorytetu, dbanie o etykę zawodową, standardy pracy i życie zgodne z własnymi wartościami. Opowiem Ci też o moim rozumieniu sukcesu i mojej do niego drodze. Jak w życiu pomogła mi wierność swoim zasadom i wartościom, jak budowałam własną markę, jak ważne jest szanowanie własnego nazwiska, ponieważ prezesem, dyrektorem, kierownikiem się bywa, a człowiekiem jest się przez całe życie.

A ponadto poznasz stającą się coraz bardziej popularną w Polsce metodę Points Of You®. Używana jest już w ponad 150 krajach na świecie w 19 wersjach językowych i wykorzystywana m.in. w GOOGLE, IKEA, NASA czy też L’Oreal.

A reszta niech pozostanie nieoczekiwanym….

Bio: Certyfikowany Coach CoachWise Equipped®, Mentor, Certyfikowany Trener Points of You® a zawodowo również finansista i członek zarządów spółek. Od wielu lat zajmuje kluczowe stanowiska w korporacjach. Specjalizuje się w strategiach finansowych firm oraz budowaniu zespołów. Łączy wykształcenie ekonomiczne (Uniwerytet Łódzki), coachingowo-trenerskie (UŁ, CoachWise®, Points of You®) z praktycznym doświadczeniem pracy w korporacjach. Jest współautorką książki i autorką specjalistycznych artykułów z zakresu strategii finansowych.

Przewodnicząca komisji ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Izbie coachingu.

Specjalizuje się w excutive i business coaching’u, ale przede wszystkim w temacie przywództwa przyszłości i budowaniu biznesowych strategii firm. Prowadzi treningi i coachingi w języku polskim i angielskim. Jest autorką warsztatu „Teal Leadership” – o przywództwie przyszłości w ramach Akademii Turkusowego Przywództwa akredytowanego przez ICF Global, który otrzymał 26 CCEU’s ICF.

Prekursorka comiesięcznych spotkań Points of You® , które powstały z potrzeby serca, aby stworzyć przestrzeń dla znajomych, przyjaciół i wszystkich ludzi otwartych na współpracę i dzielenie się doświadczeniem w duchu wartości Points of You®, które z powodzenie prowadzi już od ponad roku w Łodzi.

Wyznaje zasadę, że firma to ludzie a nie zasoby ludzkie, dlatego w miejscu pracy najważniejszy jest człowiek, jego wartości i idee. Ze spełnia marzeń i pasji stworzyła przestrzeń Turkusowy Świat Biznesu i szerzy idee związane z turkusowymi organizacjami i życiem w duchu zgody z samym sobą.

Jej motto: Mission impossible is possible!

1501604259501

Aneta Jurewicz

Kiedy świadomie wybierasz bycie coachem, trenerem, pakujesz plecak i ruszasz w podróż, która nigdy nie będzie mieć końca…Jeśli całym sobą chcesz towarzyszyć w rozwoju innych, inspirować ich, być ich przyjacielem w zmianie, sam powinieneś nieustannie się rozwijać. Bycie świadomym w tych rolach wymaga od nas uważnego kontaktu z samym sobą, słuchania siebie i wyznaczania kolejnych kierunków rozwojowych. W roli mentor coacha towarzyszę coachom w drodze do sukcesu. Znam etapy tej podróży i wiem jak je przyspieszać lub spowalniać, kiedy jest to bardziej użyteczne :) albo sprawiać, aby były bezpieczniejsze. Wiem też, czego potrzeba na każdym z tych etapów w aspekcie rozwoju.

„Wspinaczka coacha – jak zdefiniować swój szczyt i bezpiecznie na niego dotrzeć?”- będzie właśnie o tej podróży…O rozwoju w roli coacha. Wykład będzie okazją do zatrzymania, wglądu i zdefiniowania aktualnego etapu „wspinaczki” i wyznaczenia drogowskazów dalszych, wyżej położonych szlaków.

Właścicielka JUREWICZ COACHING PROJEKT, trener, coach ACC International Coach Federation, wykładowca, Mentor Coach ICF, Członek komisji ds. Nauki International Coach Federation Polska, Członek Izby Coachingu, Certyfikowany Coach Zespołowy i Grupowy. Wykładowca i trener coachingu na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym, kierunkach: Coaching i Mentoring Organizacyjny oraz Life Coaching. Trener Coachingu w Szkole Coachów Akademii SET. Prowadzi warsztaty w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET.

Coaching jest jej ogromną pasją, specjalizuje się w prowadzeniu coachingu wyższej i średniej kadry managerskiej, coachingu zespołów i treningu trenerów wewnętrznych, szczególnie w branży medycznej, farmaceutycznej i finansowej. Prowadzi autorskie warsztaty: Manager Coachem, przygotowując managerów do korzystania z narzędzi coachingowych w zarządzaniu.

Wpisana na listę Mentor Coachów ICF prowadzi mentorcoaching i superwizje dla coachów w procesie akredytacji ICF.

Zapalona Taterniczka i wspiaczka wysokogórska. Góry to jej ogromna pasja, podobnie jak coaching. Wspina się głownie zimą w najwyższych partiach Tatr. 18 maja 2016 roku, w jeszcze zimowych warunkach zdobyła Mnicha w Tatrach Wysokich. Ta szpiczasta iglica skalna stała się dla niej symbolem jej wewnętrznej siły i sukcesu.

Autorka rubryki coaching w czasopismach: BUSINESSMAN.PL oraz ALTER BUSINESS. INFO. Redaktorka działu Business w magazynie KOBBIECIARNIA.

Dyrektor merytoryczny szkoleń medycznych YOUVENA. Twórca Akademii Przedsiębiorczości dla Lekarzy oraz Akademii Trenera dla Lekarzy. Zarządza i projektuje procesy rozwojowe dla managerów, lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli medycznych.

Wolontariusz Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli Fundacji Gajusz.

Warsztaty

1501005094245

Mateusz Stasiak

Opis warsztatu: Prawdopodobnie sprzedajesz szkolenia i warsztaty. Czy myślałeś / myślałaś o tym, jak ten proces może wyglądać z drugiej strony? Na co zwracalibyście uwagę? Jakie elementy relacji i cechy byłyby dla Was priorytetowe? Wykorzystując Nasze doświadczenia i wyobrażenia skoncentrujemy się na analizowaniu elementów składowych skutecznej sprzedaży szkoleń i warsztatów oraz błędach w zachowaniach trenerów względem firm szkoleniowych.

Bio: Od 2006 roku związany z projektami szkoleniowymi oraz facylitacją, koordynował projekty (m.in. Przy Parlamencie Europejskim we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Polsce.  Od 2009 roku zarządza organizacją szkoleniową.
Odpowiedzialny za strategię oraz nadzór nad kluczowymi projektami i wdrożeniami. W wyjątkowych sytuacjach – trener i szkoleniowiec, przeprowadził ponad 4000 godzin.

1501604145043

Marzena Bichta

Opis warsztatu: MBTI® to obecnie jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi używanych w edukacji, biznesie, poradnictwie psychologicznym.

MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator) jest metodą samooceny opartą o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga, pozwalającą identyfikować mocne strony człowieka, potencjalne drogi rozwoju, rodzaj motywacji do działania i widzenia świata w określony sposób. MBTI® opisując w sposób pozytywny naszą osobowość ma szczególne zastosowanie w pracy coachingowej. Zrozumienie własnych preferencji osobowościowych zwiększa samoświadomość i daje potrzebną wiedzę, aby dostosować, gdy zajdzie taka potrzeba swój styl pracy coachingowej do różnych potrzeb klientów. Teoria typów psychologicznych pozwala coachom zrozumieć zarówno siebie jak i swoich klientów w sposób, który prowadzi do skutecznych rozwiązań.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom i uczestniczkom:

•zrozumieć własne preferowane style pracy

•zidentyfikować swoje atuty jako coacha

•lepiej zrozumieć swoich klientów i doceniać ich różne style działania i źródła motywacji

•wspierać naturalne preferencje klientów wynikające z ich typu osobowości

Bio: Psycholog, trener, terapeuta w Uniwersytecie Mari Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy doradczej i szkoleniowej ze studentami, pracownikami uczelni, instytucji państwowych, biznesowych, organizacji pozarządowych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting.

Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II, terapeutką w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia, certyfikowanym praktykiem The EQ – i 2.0® (Model of Emotional Inteligence).

Obecnie w trakcie Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: budowania zespołów, komunikacji w grupie, inteligencji emocjonalnej, typów psychologicznych w rozwoju zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, zarządzania różnorodnością i równego traktowania.

1501003148630

Małgorzata Leduchowska

Opis warsztatu: „Gadżetowanie® – sukces w mojej hierarchii wartości”
Opis: Serdecznie zapraszam w podróż, podczas której sprawdzisz, na ile sukces wpisuje się w Twoją hierarchię wartości.

Sukces dla każdego z nas oznacza coś innego. Co ciekawsze – nie wszyscy z nas potrzebują, by występował w naszym życiu intensywnie i mocno się odznaczał.

Nic tak zatem nie porządkuje przestrzeni jak świadomość własnych wartości. Jedną z nich w końcu może (lecz nie musi) być właśnie SUKCES. Wartości są drogowskazami w naszym życiu, dlatego tak ważne jest by móc się z nimi spotkać i stwarzać okazję do spotkania z nimi naszych Klientów – w coachingu czy podczas szkoleń.

Podczas warsztatu będę chciała zaprosić Cię do pracy w 2 perspektywach:

– mojej osobistej hierarchii wartości i w niej miejsca sukcesu

– pracy z Klientem/uczestnikami szkoleń w obszarze wartości i poszukiwania w niej istoty sukcesu dla nich

Poznasz:

– wszystkie dostępne na rynku polskim gadżety do pracy w obszarze wartości

– gotowe struktury pracy z wartościami Klienta

– model wartości C. Graves`a

A zatem doświadczając pracy w obszarze wartości osobiście dowiesz się jak to robić z Klientem oraz grupami szkoleniowymi. Mając tę mapę, sprawdzisz jakie ma znaczenie dla Ciebie SUKCES, czym on dla Ciebie jest i jak możesz o tę wartość w życiu dbać.

A po warsztacie?

Po prostu zrób to samo ze swoimi Klientami.

Bio: Coach PCC ICF, gadżetomaniaczka, trener biznesu i rozwoju osobistego, podróżnik, autorka.

Z wykształcenia jest socjologiem, a na co dzień wykonuje pracę trenera i coacha. Wspiera również trenerów i coachów nieustannie dbając o swój i ich rozwój.

Na początku podjęła się nauki w Szkole Trenerów Biznesu Grupy SET, a idąc za ciosem zdecydowała się na Szkołę Coachów Biznesu w tej samej firmie. To zaowocowało wielką pasją do coachingu, dzięki czemu dziś wspiera początkujących coachów dzieląc się z nimi swoją wiedzą. W kwietniu 2017 roku skończyła Profesjonalny Coaching w Studium Coacha Pracowni Coachingu NOVO. Czysty coaching jest jej największą pasją.

Gadżetowanie® było od początku jej znakiem towarowym. Każdy warsztat rozpoczynała od rundy z gadżetem. Dziś jest prekursorką wykorzystywania najróżniejszych (nie tylko profesjonalnych) rekwizytów i gadżetów do coachingowej pracy z człowiekiem.

Założycielka grupy na FB o tej samej nazwie oraz autorka strony www.gadzetowanie.pl

Prywatnie pasjonują ją podróże. Szczególnie upodobała sobie styl tzw. „backpackingu”, czyli podróży najniższym kosztem. Jej wielki projekt, który realizuje to odwiedzenie wszystkich stolic Europejskich.

Do dziś zobaczyła już ich 22.

Więcej na:

www.gadzetowanie.pl

www.malgorzataleduchowska.pl

www.coachingwdrodze.pl

1501002887471

Magdalena Bis

Opis warsztatu: Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z podstawami założeń teorii Analizy Transakcyjnej, poznają strukturalny i funkcjonalny model osobowości oraz stworzą swój własny Egogram – czyli obraz stanów Ja, z których najczęściej korzystają. Będziemy także mówić o transakcjach, ich rodzajach oraz ich wpływie na nasze relacje z innymi ludźmi. Omówimy także praktyczny aspekt wykorzystania teorii Analizy Transakcyjnej w pracy z klientami.

Bio: Psycholog, socjolog, certyfikowany coach ICC. Ukończyła Studium Treningu Grupowego, Studium Terapii Integracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej. Jest certyfikowanym praktykiem narzędzi: MBTI®, MBTI® Step II, EQ-i 2.0®, Extended Disc®, asesorem Assessment&Development Centre. Od ponad 10 lat pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi również zajęcia ze studentami psychologii

i socjologii z zakresu komunikacji interpersonalnej, stresu zawodowego, coachingu, doradztwa zawodowego. Współautorka programu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako ekspert

ds. komunikacji i rozwoju osobistego. Od ponad 10 lat szkoli różne grupy zawodowe

z zakresu szeroko rozumianych kompetencji psychospołecznych, min. menadżerów, nauczycieli, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i wiele innych. Od kilku lat praktykuje jako coach, ciesząc się sukcesami rozwojowymi własnymi, ale przede wszystkim swoich klientów

1501002555471

Kasia Malinowska

Opis warsztatu: „AUTENTYCZNOŚĆ PRZYCIĄGA czyli jak stworzyć silną i unikalną markę”

Opis: W trakcie warsztatów poznasz zasady tworzenia silnej marki osobistej i firmowej. Doświadczysz i zrozumiesz dlaczego pokazywanie siebie zamiast kreowanie, daje Ci przewagę konkurencyjną. Wspólnie odkryjemy co wyróżnia Ciebie i Twoje usługi oraz zastanowimy się, jak możesz to wykorzystać w budowaniu silnej marki. Bazując na Twojej autentyczności, przyjrzymy się sposobom, które pozwolą Ci dotrzeć do Twoich idealnych klientów i zamienić ich w lojalnych i wiernych odbiorców Twoich działań. Ten warsztat wzmocni Cię w przekonaniu, że Twoja autentyczność to KLUCZ DO SUKCESU i da Ci gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wykorzystać w prowadzeniu swojej firmy.

Bio: Właścicielka INSPIRATION Centrum Językowo – Szkoleniowego. Mgr filologii angielskiej, absolwentka studiów podyplomowych Public Relations, Akademii Zarządzania dla Metodyków i Właścicieli Szkół Językowych oraz Studium Coacha Life GWPS. Przedsiębiorca w branży językowo- szkoleniowej od 2008.Trener rozwoju osobistego i coach od2014. Dyrektor łódzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju od 2015.

Twórczyni projektu Kobiety! Czas na kawę, który otrzymał wyróżnienie w konkursie Prestiżowy Produkt Roku 2016 (organizowany przez magazyn Law Business Quality).

Laureatka konkursu Polskie Lwice Biznesu 2016.

Pracuje z kobietami, które marzą o realizowaniu zmian zarówno w życiu zawodowym jaki i osobistym. Inspiruje, motywuje, pomaga wyjść z życiowego impasu. Z powodzeniem łączy rolę samotnej mamy z prowadzeniem własnego biznesu. Wie, że można żyć piękniej, pełniej i ciekawiej. To właśnie stara się przekazać swoim klientkom, inspirując je do podejmowania życiowych metamorfoz.

Prowadzi szkolenia dla firm, warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching indywidualny (także w języku angielskim). Od stycznia 2015 prowadzi szkolenia językowe (Business English) dla ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.

Współpracuje z Przedsiębiorczą Kobietą w Łodzi, Łódzkim Kongresem Kobiet, a także kołami naukowymi UŁ.

Pisze artykuły o tematyce rozwojowej dla portali Ty i Biznes, Imigomo, My Time, Motiwings oraz magazynów Law Business Quality i LIFE in Łódzkie.

Występuje jako prelegentka na konferencjach: Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, Profectus , Creative Vibes oraz Festiwalu PROGRESSteron i Łódź Miastem Kobiet.

Jej życiowe motto: Nie tłumacz się, DZIAŁAJ !

Prywatnie mama 11 letniej Michaliny. Jej wielka pasją jest czarno-biała fotografia portretowa.

1501604185657

Karolina Żmudzka

Zastanawiasz się czym jest i od czego zależy sukces zawodowy? W pracy spędzamy prawie połowę swojego życia – warto, aby dawała dużo przyjemności i spełnienia. A jeśli taka właśnie będzie, to z przyjemnością włożymy w nią zaangażowanie, chęci, energię i kreatywność. Istotne więc jest, aby praca była miejscem, gdzie można realizować swoje pasje na wielu płaszczyznach – wtedy poczujemy, że odnosimy zawodowy sukces.

To spotkanie jest dla Ciebie jeśli:

ważne jest dla Ciebie życie w zgodzie ze sobą, zgodnie z pasjami, talentami, wartościami i z tym, co kochasz najbardziej
marzysz o tym, by robić w życiu coś, do czego jesteś stworzony i co będzie Cię pasjonować
zastanawiasz się nad zmianą kierunku swojej kariery i chcesz lepiej poznać siebie
jesteś coachem kariery, doradcą zawodowym i pracujesz z klientami nad budowaniem ich kariery zawodowej

Na spotkaniu:

odkryjesz swoje pasje, talenty i zainteresowania, które gwarantują sukces, spełnienie i satysfakcję z życia osobistego i zawodowego
doświadczysz pracy na sobie, a także poznasz narzędzia do indywidualnej i grupowej pracy z klientami w obszarze coachingu kariery
poznasz narzędzia pozwalające określić, czego potrzeba, by realizować swoje marzenia i odnieść sukces
zrozumiesz, czego brakuje w Twoim życiu, w jakich sferach nie podążasz za głosem serca

Notka bio:
Psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu, doradca kariery. Członek Prezydium Izby Coachingu. W latach 2014 – 2016 Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Pasjonatka życia i własnej pracy, kieruje się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą stara się zarazić innych. Od 2008 roku pracuje indywidualnie i grupowo z dorosłymi, młodzieżą i rodzicami, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Pomaga im odkrywać i wykorzystywać swoje prawdziwe predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Pracuje w obszarze coachingu kariery, coachingu talentów, rekrutacji, tworzy dokumenty aplikacyjne i przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych. W pracy z klientami wykorzystuje także nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – SFBT. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” Certyfikowany realizator i trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Od 2004 roku zainwestowała w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszła własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuje z klientami. W życiu kieruje się intuicją, wewnętrznym głosem, słucha swojego ciała. Podążając za swoimi talentami i pasjami realizuje również wiele działań z zakresu project managementu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku. Wspiera przedsiębiorców i instytucje edukacyjne w budowaniu autentycznej marki na rynku, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i marketingu. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Współtworca i koordynator I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz organizator wielu konferencji, seminariów i eventów z zakresu coachingu, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.

1501002123973

Joanna Chmura

1501005407482

Grzegorz Więcław

Opis warsztatu: Spotkanie z Sukcesem w zwierciadle Points of You® to warsztat oparty o metodę Points of You® dla coachów, trenerów, menedżerów i innych osób pragnących stale rozwijać się w swoim fachu. Warsztat ten pozwoli uczestnikom zatrzymać się, refleksyjnie przyjrzeć swojej obecnej sytuacji z różnych punktów widzenia, a także zaplanować dalsze działania. Points of You® to unikatowa metoda coachingowa oparta na założeniach fototerapii. Poprzez połączenie intrygujących obrazów ze słowem opisującym ważny temat z codziennego życia, karty Points of You® jednocześnie stymulują do pracy obydwie półkule mózgowe – prawą, odpowiedzialną za emocje oraz lewą, odpowiedzialną za analizę. Ten moment integracji często przynosi zaskakujące, choć akuratne odkrycia o samym sobie lub swojej obecnej sytuacji. Warsztat Spotkanie z Sukcesem w zwierciadle Points of You® to nie tylko szansa na podróż w głąb siebie, ale też wielokrotne interakcje z innymi uczestnikami oraz prowadzącym.

Bio: MSc (psycholog sportu, coach, certyfikowany trener Points of You®) – absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Zrzeszony w Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC, od 2015 roku w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Specjalistów Psychologii Sportu ENYSSP. Obecnie mieszka w Gliwicach i zajmuje się psychologią sportu i praktycznym zastosowaniem treningu mentalnego w sporcie, kulturze fizycznej i edukacji. Współpracuje m.in. z reprezentacją Polski w rugby na wózkach, profesjonalnymi klubami koszykówki, futsalu i żużla, szkołami sportowymi, a także indywidualnymi zawodnikami różnych dyscyplin sportowych. Sam uwielbia ruch, a szczególnie w postaci aktywności fizycznej, podróży oraz rozwoju osobistego. Oprócz działalności w świecie sportu, prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne i coaching dla organizacji biznesowych. Często publikuje, tłumaczy i występuje na konferencjach. Jego motto brzmi: „Kto chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów”. Więcej na www.glowarzadzi.pl

1501000950397

Ewa Bareła

Opis warsztatu: „Living by Design – nie wychodź ze strefy obdarowania, ale wychodź ze strefy komfortu!”
Opis: Poruszane treści w trakcie warsztatu:

– jak odnieść sukces zawodowy i uniknąć wypalenia

– zapoznanie z koncepcją ‘Living by Design’

– jak właściwie wybrać zawód lub dokonać zmiany zawodowej

– jak skutecznie przeprowadzić zmianę zawodową

– rola profilowania zawodowego i testów psychometrycznych

– możliwość skorzystania z testu osobowości – Personality I.D.(rozszerzony DISC test)

– burnout – profilaktyka, diagnostyka, rozwiązania

– twoja piramida sukcesu i przepis na sukces

Bio: Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikowany coach CoachWiseTM z międzynarodową akredytacją na poziomie Associate Certified Coach przy International Coach Federation (ACC ICF).

Prowadzi Executive & Business coaching, szkolenia i procesy coachingowe dla kadry dyrektorskiej, menedżerów wyższego i średniego szczebla z zakresu rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich, obszaru Inteligencji Emocjonalnej oraz organizacji pracy.

Od 23 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze przywództwa, planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami i projektami.

Jako konsultant kariery wykorzystuje test Kompas Kariery jako nowoczesne narzędzie do tworzenia profilu osobowościowo-zawodowego, aby wspierać klienta w dokonaniu właściwego, zgodnego z osobowością i talentami wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu lub w przeprowadzeniu zmiany zawodowej.

Wykładowca uniwersytecki, współautorka programu elitarnych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – „COACHING MENEDŻERSKI – nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”. Prowadzi wykłady dla studentów studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na UE w Poznaniu oraz w Akademii Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej.

Pracowała indywidualnie jako coach lub mentor z kadrą kierowniczą wyższego szczebla m.in. takich firm jak: Volkswagen Group Polska, Storteboom Hamrol, GlaxoSmithKline, Elektrum, Ruukki Polska, Boehringer Ingelheim, Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Polbank, PKO BP, Netia S.A., Samsung S.A., Haenkel Polska, Solar-Bin Poland, Gols. Sp.z o.o., Wielkopolska Telewizja Kablowa, Ambasada Królestwa Niderlandów a także z pracownikami wyższych uczelni w stopniu doktora.

Posiada wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji. Cechuje ją wiara w klienta, pozytywne podejście do ludzi, optymizm, wytrwałość w dążeniu do celu, odpowiedzialność i kreatywność.

1501000025012

Celestyna D. Osiak

Opis warsztatu: „Sukces z Duszą”

  • Odpowiesz sobie na pytania: Czym jest dla Ciebie sukces? i Czym sukces jest dla Twojej Duszy?
  • Poznasz 4 wymiary sukcesu.
  • Dowiesz się, jak nawigować swoim sukcesem przez lata prowadzenia firmy czy kariery zawodowej
  • Odkryjesz jak radzić sobie z porażkami i odkryjesz w nich perły mądrości

Warsztat będzie prowadzony Metodą Soul Coachingu®

BIO:
Celestyna D. Osiak – Certyfikowany coach z 9 – letnim stażem pracy z klientami. Certyfikowany Soul Coach SC-42 oraz Trener Soul Coachingu® Pracuje z kobietami przedsiębiorczymi na poziomie rozwoju biznesu oraz rozwoju osobistego. Jej 20-letnie doświadczeni w prowadzeniu własnej firmy wykorzystuje w coachingu i mentoringu dla kobiet biznesu.  Dzięki pracy z nią jej klientki zaczynają pracować mniej i zarabiać więcej, jednocześnie osiągając większe szczęście i spełnienie na głębokim poziomie. Certyfikowany Sacred Money Archetype Coach oraz Money Breakthrough Method Coach.

IMG_3143

Anna Kerth

Opis warsztatu: W Warm Up’ie najważniejsze jest odkrywanie indywidualnej ścieżki do siebie i poszerzenia własnej świadomości ciała i umysłu. Metoda ta opiera się na prostych ćwiczeniach, które mają służyć nam i naszej drodze a nie odwrotnie.

Podczas warsztatu odpowiemy sobie na pytania:

Czym jest Warm Up ?

Czemu służy Warm Up?

Ile ćwiczeń jest niezbędnych, by metoda działała?

Jak wykorzystać Warm Up do zwiększenia efektywności pracy?

Dlaczego Warm Up może być kluczem do sukcesu?

Sukces klienta to nasz sukces. Jak użyć Warm Up’u w pracy z klientem?

Bio: Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Life coach. Autorka i trenerka metody pracy z ciałem i umysłem Warm Up. Nominowana do nagrody Lwice Biznesu 2015 w kategorii rozwój osobisty. Aktorstwo, coaching i Warm Up dają jej możliwość realizacji wyobrażenia pracy z drugim człowiekiem – stosując te metody pomaga klientom wrócić do harmonii, balansu i wewnętrznej siły. Eksperymentuje, obserwuje i motywuje. Jest najlepszym przykładem tego, że każdy może realizować wyznaczone cele dzięki pracy nad samym sobą. Absolwentka Studium Coacha Life GWPS – Szkoły Coachingu Moniki Zubrzyckiej – Nowak, warsztatów Enneagramu. Prowadzi warsztaty z rozgrzewki aktorskiej z wykorzystaniem metody Warm Up między innymi dla uczestników programu „Sfilmowani” oraz dla trenerów i coachów w biznesie. Pracuje z głosem, wyobraźnią, spostrzeganiem i koncentracją nad zwiększeniem pewności siebie, rozwijaniem umiejętności pracy w grupie oraz panowaniem nad swoim ciałem; uczy elementów autoprezentacji. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im L. Solskiego w Krakowie oraz certyfikowany Intensywny Kurs dla Aktorów American Conservatory Theatre w San Francisco. Doskonaliła swój warsztat pracując ze znanymi na całym świecie osobowościami teatralnymi m.in. z Krystianem Lupą, Robertem Wilsonem, Grzegorzem Bralem, A.H. McLean, Ch. Sivertsenem, Olegiem Kiseliovem, Laurą Pasetti. Jako jedyna polska aktorka została nominowana do Szkockiej Nagrody BAFTA za rolę w filmie „Running in Traffic”. Pomysłodawczyni i producentka multidyscyplinarnego projektu „Slam Sensing Nation Sensation”. Reżyseruje sztuki w ramach interdyscyplinarnego projektu PC Drama w Trójmieście. Blogerka i autorka artykułów nt. coachingu m.in. „Coaching gwiazd” w magazynie Imperium Kobiet. Prelegentka II Międzynarodowego Kongresu Imperium Kobiet, Spotkań Przedsiębiorcza Kobieta, Babskiego Dnia 2016.

Warm Up to autorska metoda pracy z ciałem i umysłem Anny Kerth.

Pełni dwie główne funkcje : długofalową – poszerzającą świadomość ciała i umysłu oraz krótkotrwałą, gdzie efekt jest niemal natychmiastowy – relaksującą, pobudzającą, koncentrującą – w zależności od sekwencji wykonywanych ćwiczeń.

Warm Up powstał po wielu latach poszukiwań autorki na znalezienie uniwersalnego klucza do zwiększenia efektywności w działaniu i uzyskiwaniu zamierzonego celu. W trakcie pracy najpierw ze sobą a następnie z osobami z różnych środowisk ewoluował do dzisiejszej formy, która składa się z 5 elementów i jednego ćwiczenia bazowego. W Warm Up’ie odnajdziemy inspirację takimi metodami jak Technika Alexandra, metoda Feldenkraisa, rozgrzewki aktorskiej, metod pracy Hagen, Strasberga czy Jacobsona. Warm Up sprawdza się zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej a także w pracy z klientem podczas sesji coachingowej.

Warm Up doczekał się publikacji w takich magazynach lifestyle’owych jak „Sens”, „ e!stilo”, „ hipoalergiczni” czy „eksplozja rozwoju”; ostatnio również jako element programu Dzień Dobry TVN.

Anna prowadzi warsztaty indywidualne, a także grupowe, zarówno otwarte jak i dla zorganizowanych grup, głównie aktorów, trenerów i coachów.