Loading…

Organizatorzy

131903-umcs-rozszerzone

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia w trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. W Lublinie zebrała się grupa pracowników naukowych, głównie z ośrodka lwowskiego oraz uczeni, którzy przeżyli okupację na Lubelszczyźnie. Niektórzy przedstawiciele nauk humanistycznych podjęli pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawiciele dyscyplin przyrodniczych i medycznych rozpoczęli we wrześniu 1944 r. cykl wykładów powszechnych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych w gmachu Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. W gronie tych uczonych narodziła się koncepcja utworzenia w Lublinie państwowej szkoły wyższej. 23 października 1944 r. na posiedzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zdecydowano, że nową placówką naukową będzie Uniwersytet, mający za patronkę Marię Curie-Skłodowską.
Geneza Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS sięga pierwszych miesięcy aktywności Uniwersytetu, do którego współorganizatorów należał prof. Narcyz Łubnicki – inicjator UMCS-owskiej Filozofii, od listopada 1944 roku kierownik Katedry Logiki i Metodologii na Wydziale Przyrodniczym. Podobnie początki UMCS-owskiej Socjologii można odnaleźć już w końcu lat czterdziestych jako dyscypliny wykładanej na studiach etnograficznych. W roku 1973 powstał Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii na prawach wydziału UMCS. W sierpniu 1990 roku instytut ten dał początek istnieniu Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Od roku akademickiego 1997/98 w strukturze Wydziału zostały wyodrębnione dwa instytuty: Instytut Filozofii i Instytut Socjologii.

www.umcs.pl     www.wfis.umcs.lublin.pl

ul_logo_SITE

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą „Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica”, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.
Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju. Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodził w roku 2014 Jubileusz 20-lecia.

www.uni.lodz.pl      www.wz.uni.lodz.pl