Loading…

Komitet organizacyjny

1502357984429

Koordynator Główny – Karolina Dąbrowska

Bio: Prowadzi zajęcia oraz przygotowuje doktorat w zakresie coachingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Coaching, Mentoring i Konsulting oraz CoachWise Essentials Program™, a także autorką wielu artykułów naukowych nt. coachingu. Swoje szkolenia prowadzi metodami aktywizującymi, wykorzystując cykl Kolba i action learning. Pracuje warsztatowo, tworzy konspekty, skrypty i materiały szkoleniowe.
Jej autorskim projektem jest coroczna Konferencja „Coach, Trener, Doradca – Zawodami XXI wieku”, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rozwojowych w Polsce. Jest otwarta na świat, bardzo komunikatywna oraz nieustannie zaangażowana w tworzenie dobrej atmosfery wśród osób, z którymi współpracuje.